Coaching

454DT41YL9 WEB

Coaching åpner opp for nye muligheter

NLP coaching åpner opp handlingsrommet ditt gjennom strukturerte samtaler, øvelser og trening. Se konkret om ledercoaching nederst på siden.

En NLP coach er en støttespiller og motivator som kan hjelpe deg å jobbe med motivasjon, mestring og handlekraft på veien mot f.eks. å:

 • kommunisere bedre
 • få mer balanse og overskudd
 • bli mer synlig
 • stå stødigere i egne valg
 • få økt tro på deg selv
 • øke selvfølelsen
 • få mer overskudd
 • få bedre mestring
 • bryte gamle vaner og mønster
 • ta valg som er i tråd med dine verdier, ressurser og ønsker for fremtiden
 • bruke tanker og handlinger til å støtte opp om mål og ønsker

Kommunikasjon, spesielt den vi har med oss selv, er ofte ubevisst – men like fullt sterkt styrende for hvordan vi opplever og forholder oss til verden rundt oss.

Sammen med verdier og overbevisninger, setter kommunikasjon og tanker rammene for hva vi tror er mulig, hva vi fortjener, hva vi kan tillate oss – eller ikke. Endring starter med å bli bevisst på hva som styrer oss i dag, finne frem til hva vi ønsker, ta valg og jobbe målbevisst mot målet.

Ledercoaching styrker lederen!! Utgangspunktet er som oftest en kombinasjon av egne behov for utvikling, og et ønske om å skape merverdi for organisasjonen. Personlige mål for lederrollen og  organisasjonens behov og strategier utforskes og justeres for å  sikre at de er sammenfallende. Gjennom coaching får lederen en nøytral diskusjonspartner som kan støtte,  utfordre, gi ærlige tilbakemeldinger og tilby konkrete verktøy i arbeidet med egen lederidentitet og organisasjonens mål og strategier.
Nyttig for å forstå egen lederadferd og  utvikle eget potensial.
– For å vedlikeholde og styrke motivasjon
– For å teste ut konsekvenser før beslutninger tas,
– For å holde fokus  i krevende situasjoner, m.m.