Mellomlederkurs

illustrasjon-gul

Trygge og kompetente ledere leder bedre!

Mellomledere er de som skal ta strategier over fra planer til handling, og få menneskene i organisasjonen til å jobbe sammen mot felles mål.

Mellomledere er i stor grad med på å bygge kulturen i bedriften, og er en viktig kommunikasjonskanal mellom toppledelsen og medarbeiderne.  Ledertrening til denne gruppen gir positive ringvirkninger i alle ledd.

Vårt mellomlederkurs gir økt kompetanse på utøvende ledelse og har blant annet som mål å gi trygghet i egen identitet og rolle som leder, gi økt kompetanse på utøvende ledelse og hvordan du kan skape motivasjon hos ulike mennesker, gi deg praktiske og konkrete verktøy for å lede og motivere, og til å håndtere utfordrende situasjoner på en konstruktiv måte.

Kursinnhold:

  • Lederidentitet og verdier
  • Rolle og påvirkningskraft
  • Forstå og lede ulike «typer» (basert på JTI -Jungs typeteori)
  • Kommunikasjonsnøkler; hva hemmer og fremmer god kommunikasjon?
  • Fallgruver; mange roller, lojalitet, relasjoner, mostridende krav m.m.
  • Arbeid med egne styrker og utviklingsområder som leder
  • Individuell plan for å ta ny kunnskap fra tanke til handling
  • Praktiske øvelser for å gi økt læring og bevisstgjøring

Praktisk informasjon

Påmeldingskurs med deltakere fra ulike bedrifter.
Kursholdere er Magda Goksøyr og Wenche Dyb.
Tid: Tirsdag 7. mars kl. 08.30 til 15.30
Sted: Radisson Blu Hotel, Ålesund – se kart (Google)
Pris: Kr. 3.500,- pr. person (lunsj er inkludert)

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, kan du sende oss en e-post.

Påmelding mellomlederkurs 7. mars: