Kurs og tjenester

COACHING BILDE

Resultater skapes av motiverte, trygge og kompetente mennesker. Vår visjon er å støtte organisasjoner og individ i å nå mål. Vi har tro på at alle kan og vil mer!  Handlingsrommet utvides gjennom utvikling av ledere og medarbeidere.

Som rådgivere på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø har vi fått unik kjennskap til hvordan ulike organisasjoner fungerer og samhandler – hva som fremmer, og hva som hindrer den gode flyten.

Organisasjonsutvikling

Målrettet arbeid for å få mennesker og organisasjoner til å fungere optimalt. Vi tilbyr:

 • kurs innen ulike tema
 • støtte og veiledning i prosesser over tid
 • coaching av ledere og medarbeidere

Coaching

Coaching er utvikling av potensial; å få mennesker til å ta ut det beste i seg selv. Tørre mer og mestre bedre, til glede for seg selv og/eller arbeidsgiver og kolleger.

Kurs og foredrag

Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs innenfor følgende temaer:

 • mellomlederrollen *
 • omstilling og endring *
 • kommunikasjon
 • stressmestring
 • motivasjon og arbeidsglede
 • typologi og team
 • konflikthåntering

* Disse kursene samt ledercoaching kvalifiserer til støtte fra KS sine OU-midler.

Vi er fleksible med tanke på innhold og tidsbruk, og kan tilpasse våre tilbud etter behov.
Her kan du se en oversikt over våre kommende arrangementer.

Personlighetstypetesting

Vi er sertifiserte brukere av Jungiansk typeindeks (JTI) og Identity Compass.

Slike kartlegginger øker forståelsen for, og verdsettelse av, forskjellighet som en ressurs i arbeidsfellesskapet. Hver  deltaker får sin egen typologiprofil, og om ønskelig også en teamprofil (JTI). Da benytter vi teamkompasset til å se på teamet som helhet, ressurser og utviklingspotensiale i samhandling og oppgaveløsning. Nyttig for:

 • å kartlegge organisasjonens styrker og utviklingspotensial
 • selvinnsikt og egenutvikling
 • utvikling av kommunikasjon og samspill
 • utvikling av arbeidsmiljø

Les mer om JTI og Teamkompasset her (pdf)

Kontakt oss i dag, så skreddersyr vi en løsning som passer for deg og ditt behov!